Cho mình hỏi. Phương pháp xác định rủi ro trong đầu tư chứng khoán riêng lẻ và danh mục đầu tư là gì ạ. Cảm ơn mọi người?

3 câu trả lời 3