Cho hỏi. Lấy bản sao sổ hộ khẩu đã công chứng đi công chứng giấy tờ khác được không?

5 câu trả lời 5