Ai lm được bài này giúp mk với?

Cho nền kinh tré với thông tin thị trường hàng hoá và tiền tệ như sau(i tính bằng %, các đại lượng khác tính bằng tỉ $)

C= 490 + 0,75.Yd G=350. MS= 800

I=250-120i T=120. MD=500+0,5.Y -100i

a: xác định thu nhập và lãi suất cân bằng

b: nếu tăng chi tiêu chính phủ thêm 170 tỉ thì thu nhập và lãi suất cân bằng là bao nhiêu

5 Câu trả lời

Xếp hạng
 • 1 năm trước

  lâu rồi m k động vào khoản tính toán này rồihi

  • Đăng nhập để trả lời câu hỏi
 • 1 năm trước
  • Đăng nhập để trả lời câu hỏi
 • Ẩn danh
  1 năm trước

  c

  • Đăng nhập để trả lời câu hỏi
 • Ẩn danh
  1 năm trước

  b

  • Đăng nhập để trả lời câu hỏi
 • Bạn nghĩ gì về những câu trả lời này? Bạn có thể đăng nhập để bình chọn cho câu trả lời.
 • Ẩn danh
  1 năm trước

  b

  • Đăng nhập để trả lời câu hỏi
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.