Các ac có thể cho em ví dụ các câu ca dao tục ngữ, thành ngữ về 6 cặp phạm trù cửa phép BCDV được không ạ?

5 câu trả lời 5