Em buồn quá .?

Không có ai bên mình cùng học cùng làm với mình . Cuộc sống tẻ nhạt biết bao !
15 câu trả lời 15