Làm web admin sử dụng Angular 6?

Em muốn code web admin quản lí người dùng + bài đăng thì tìm hiểu những gì? từ căn bản luôn ạ ai biết chỉ em.
3 câu trả lời 3