Em học lớp 10 mới đầu năm. Thi 15 đc 2 điểm, 1 tiết 3 điểm làm sao để gỡ điểm đây ạ😭?

4 câu trả lời 4