Lớp mình sắp diễn một vở kịch nói về sự tự ti về ngoại hình của mình. Các bạn có thể giúp mình tìm ra lời giới thiệu về vở kịch này ko ạ?

3 câu trả lời 3