Em rút ra bài học gì ở bài sự vận động và phát triển của thế giới ví dụ về phát triển?

5 câu trả lời 5