Mn cho e hỏi chút ạ. Cuộc thi Lead The Change 2018 là cuộc thi gì vậy ạ? Thi bằng tiếng anh hay sao vậy mn?

3 câu trả lời 3