Mình được đố ăn hết 1 viên phấn đc 500k và sau đó mình ăn hết z sau khi ăn xong có bị sao k ạ?

11 câu trả lời 11