Emmớixỏlỗởdáitaiđược1ngày, ngườitabảođeokhuyêncủahọ2ngàyl... thểtháo ravàođeokhuyênkhácnhưbình thường,vậyemcónênđeokhuyênbạcs... không?

3 câu trả lời 3