10/10/2013: ĐI VIẾNG NGHĨA TRANG LIỆT SỸ: 1/1?

10/10/2013: ĐI VIẾNG NGHĨA TRANG LIỆT SỸ: Đúng bảy giờ sáng, buổi tập trung Viếng thăm liệt sỹ đồi: Hòn Dung Trầm tư phong thái, trong chờ đợi Sao suyến tâm hồn, dạ sót thương Đồng đội ngày xưa, cùng chiến tuyến Ngày nay cách trở, bởi âm dương “Hương lòng tỏa khói” Tâm lặng trữu Động đội năm xưa, nỗi nghẹn... hiển thị thêm 10/10/2013:
ĐI VIẾNG NGHĨA TRANG LIỆT SỸ:
Đúng bảy giờ sáng, buổi tập trung
Viếng thăm liệt sỹ đồi: Hòn Dung
Trầm tư phong thái, trong chờ đợi
Sao suyến tâm hồn, dạ sót thương
Đồng đội ngày xưa, cùng chiến tuyến
Ngày nay cách trở, bởi âm dương
“Hương lòng tỏa khói” Tâm lặng trữu
Động đội năm xưa, nỗi nghẹn lòng
19/8/2013
MinhLê
4 câu trả lời 4