10/10/2015 RA THAO TRƯỜNG (Ký) 1/1?

10/10/2015 RA THAO TRƯỜNG (Ký) Ánh nắng ban mai, tỏa bốn phương Đoàn quân rầm rập, tới thao trường Ngang lưng bao đạn, ôm gọn ghẽ Súng vác trên vai, bước nhịp nhàng Đường bộ ngoằn nghèo, trong ngõ xóm Thao trường bát ngát, phía bìa rùng Tân binh hồ hởi , vui quên mệt Nhanh nhẹn, trong tư thế sẵn... hiển thị thêm 10/10/2015
RA THAO TRƯỜNG (Ký)
Ánh nắng ban mai, tỏa bốn phương
Đoàn quân rầm rập, tới thao trường
Ngang lưng bao đạn, ôm gọn ghẽ
Súng vác trên vai, bước nhịp nhàng
Đường bộ ngoằn nghèo, trong ngõ xóm
Thao trường bát ngát, phía bìa rùng
Tân binh hồ hởi , vui quên mệt
Nhanh nhẹn, trong tư thế sẵn sàng
Ngày10/10/2014
Giangsơn
4 câu trả lời 4