Hiện tại mình đang có 1000 USD, mình muốn bán mà không biết bán ở đâu, có bạn nào ở thủ dầu một, bình dương cho mình xin địa chỉ đổi.?

hiện tại mình đang có 1000 USD, mình muốn bán mà không biết bán ở đâu, có bạn nào ở thủ dầu một, bình dương cho mình xin địa chỉ đổi.
3 câu trả lời 3