Nên chơi Forex ở đâu?

Vào những ngày đầu trên thị trường Forex, có rất ít các trung tâm xử lý và hầu hết không có đủ lượng khách hàng để chuyển ra các đối tác nước ngoài.
Giờ đây thì khác rồi...
Vậy nên chơi Forex ở đâu?
Cập nhật: Thấy mọi người nói FBS https://vnfbs.com/ ý kiến các bạn thế nào
4 câu trả lời 4