Chồng rất thích mình trang điểm cho cả 2 người trước khi quan hệ. Mình thấy ổng làm chuyện ấy mạnh hơn và hăng say hơn?

6 câu trả lời 6