Mẹ t đến chùa làm lễ quy y tam bảo cho t nhưng thực sự t 0 thích đạo phật, bây giờ t muốn rời khỏi đạo thì có cần làm lễ hay đơn j 0?

8 câu trả lời 8