Em năm nay 15 tuổi mà chỗ đó khi cứng chỉ cỡ 13 gần 14cm và chưa lột bao quy đầu thì có bị gì không ạ?

3 câu trả lời 3