Phân tích truyền thống gắn bó máu thịt vs nhân dân của quân đội nhân dân việt nam?

5 Câu trả lời

Xếp hạng
 • 1 năm trước

  Đồng chí !!

  • Đăng nhập để trả lời câu hỏi
 • 1 năm trước

  quân đội từ dân mà ra

  • Đăng nhập để trả lời câu hỏi
 • Ẩn danh
  1 năm trước

  b

  • Đăng nhập để trả lời câu hỏi
 • Ẩn danh
  1 năm trước

  k

  • Đăng nhập để trả lời câu hỏi
 • Bạn nghĩ gì về những câu trả lời này? Bạn có thể đăng nhập để bình chọn cho câu trả lời.
 • Ẩn danh
  1 năm trước

  c

  • Đăng nhập để trả lời câu hỏi
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.