Thanh đã hỏi trong Máy tính & InternetPhần mềm · 2 năm trước

Viết chương trình hoán đổi giá trị của 2 biến x và y cho nhau?

Ai giúp bs

6 Câu trả lời

Xếp hạng
 • 4 tháng trước

  t:=a;

  a:=b;

  b:=t;

  (Các) Nguồn: https://bom.to/TF6umU
  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • 2 năm trước

  Hoán vị 2 số a và b

  - Pascal:

  t := b;

  b := a;

  a := t;

  - C/C++/Java:

  t = b;

  b = a;

  a = t;

  - Python

  a, b = b, a

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • 2 năm trước

  c

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • Ẩn danh
  2 năm trước

  b

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • Bạn nghĩ gì về những câu trả lời này? Bạn có thể đăng nhập để bình chọn cho câu trả lời.
 • Ẩn danh
  2 năm trước

  k

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • John
  Lv 7
  2 năm trước

  01255589499 add ah

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.