Nhà mình có 1 triệu đô muốn mua nhà ở Mỹ. Ai biết giới thiệu nhé. Xin cảm ơn.?

8 câu trả lời 8