Tôi là con gái Hoa,mà ba mẹ luôn áp đặtphải lấy ckHoa chứ không được lấy chồng Việt.Mà tôi lại chưa thích người Hoa lúcnàocũngtừchối,nên sợ.?

5 câu trả lời 5