Mình có lập 1 team show hàng trên facebook. Để lại facebook mình add vào?

- Team đã có 20 thành viên(nam+nữ)
- Nói năng lịch sự, thân thiện. Xúc phạm người khác chặn vĩnh viễn
- Nam nữ chịu show mới cho vào, lấy ảnh mạng thì cũng chặn vĩnh viễn nha
Cập nhật: add friend và nhắn tin mình cho lẹ:
https://www.facebook.com/ThickChatCall
61 câu trả lời 61