Em đang có thai 6 thang . Do khoog có điều kiện nuôi con . Thật sự muốn tìm gia đình dạy dỗ con . Ai thật sự muốn nuôi thì lien lac voi em?

5 câu trả lời 5