Quay tay xong suất tinh ra ngoài nhỡ chảy vào âm đạo thì có thai không?

Suất tinh ra ngoài
5 câu trả lời 5