Về con trượt và trục trượt ray?

M.n cho mình hỏi con trượt chạy trên trục trượt ray bằng khí hay dầu nguyên lý của nó như thế nào ,tại sao nó lại trượt được mà không cần tay quay?(càng chi tiết càng tốt nhé!).thank you very much!
3 câu trả lời 3