Dẫn1,2 lít khí co2vàso2 có tỉ khối so với hidro là 27 đi qua câoh2dư. Viết pthh Btinhkhoilgmỗimuoi Ctinhthanh phan%theo vcủahỗnhợpkhíban đầu?

3 câu trả lời 3