22/10/2011: CHIỀU TÀ TRÊN ĐỒNG QUÊ 2/1?

22/10/2011: CHIỀU TÀ TRÊN ĐỒNG QUÊ Mặt trời đỏ rực, buổi chiều tà Trên cánh đồng quê, tận phía xa Cò trắng từng đàn, bay vội vã Mây vàng bảng lảng, nhẹ trôi qua Hương đồng ngan ngát, theo làn gió Sóng lúa rập rờn, lòng thiết tha Phong cảnh đồng quê, mùa giáp hạt Vẫn còn lắng đọng, mãi trong ta. Levanm 45 hiển thị thêm 22/10/2011:
CHIỀU TÀ TRÊN ĐỒNG QUÊ
Mặt trời đỏ rực, buổi chiều tà
Trên cánh đồng quê, tận phía xa
Cò trắng từng đàn, bay vội vã
Mây vàng bảng lảng, nhẹ trôi qua
Hương đồng ngan ngát, theo làn gió
Sóng lúa rập rờn, lòng thiết tha
Phong cảnh đồng quê, mùa giáp hạt
Vẫn còn lắng đọng, mãi trong ta.
Levanm 45
3 câu trả lời 3