Ý nghĩa của Lmao là gì?

LMAO được viết đầy đủ là là Lauging My Ass Off (nghĩa tiếng Việt là “Cười rớt mông”).
Xem full thông tin về "Lmao" tại đây:
http://thapdien.com/lmao-la-gi-y-nghia-cua-tu-lmao-trong-lol-facebook-pubg-la-gi/
4 câu trả lời 4