Cửa hàng mặt phố được phép lắp mái hiên di động hay mái cố định vậy mọi người?

7 câu trả lời 7