Chào mọi người! Mình ở vùng Little Sài Gòn muốn kiếm chỗ khám sức khỏe để thì lấy bằng xe truck Ai biết chỗ nào rẽ chỉ giúp Xin cảm ơn!?

Phần cũng muốn tạo post trao đổi về nghề truck
Mong giao lưu ace !
Have a nice day all!
3 câu trả lời 3