Cho mình hỏi điểm kt 1 tiết bị điểm 0 có được lên lớp ko ạ. Cảm ơn?

11 câu trả lời 11