Giúp mình với ạ, mình đang cần gấp?

3 câu trả lời 3