Cmr Nếu 1 tam giác có 2 góc bằng nhau thì hai góc đó phải là góc nhọn?

Giải giùm nha
3 câu trả lời 3