Hôm nay là ngày thứ ba lập trình tính n ngày sau là ngày thứ mấy?

7 Câu trả lời

Xếp hạng
 • 2 năm trước

  Lấy n mod 7 xong lấy output cộng thêm với 3 rồi tiếp tục mod 7 xong cộng 1 là ra

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • 1 năm trước

  cin>>thu;

  cin>>n;

  n=n%7;

  thu=thu+n;

  cout<<thu;

  bạn tự khai báo nha, ngôn ngữ C, C++

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • 1 năm trước

  Là ngày 3n đó bạn.

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • 1 năm trước

  a

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • Bạn nghĩ gì về những câu trả lời này? Bạn có thể đăng nhập để bình chọn cho câu trả lời.
 • Ẩn danh
  2 năm trước

  b

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • Ẩn danh
  2 năm trước

  k

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • Ẩn danh
  2 năm trước

  c

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.