Cho em hỏi fb bắt em gửi 1 ảnh ava để cài đặt bảo mật . Sau khi em gửi thì fb báo hiện k thể đăng nhập ngay lúc này . Mng cho em hỏi là sao?

Hiện fb của em thì k thể vào dc , còn mess thì đăng nhập pass vào nó kêu phải xác nhận danh tính
7 câu trả lời 7