Nứng quá, có bạn nào từ 2k ==> 2k6 show cu ko, gần thì chịch cx đc?

88 câu trả lời 88