Xử lý quần áo cũ như thế nào cho đúng cách??

Mình có 1 số quần áo cũ nhưng mình không thể cho ai sử dụng được hết:1 phần vì quá cũ, có cái đã rách; 1 phần vì đó là đồ "chip". Mình có tìm hiểu thì tuyệt đối không được đem đốt, quăng xuống sông, xuống biển... Như thế không tốt về mặt phong thủy. Vậy cho mình hỏi các bạn có cách nào để xử lý quần áo cũ... hiển thị thêm Mình có 1 số quần áo cũ nhưng mình không thể cho ai sử dụng được hết:1 phần vì quá cũ, có cái đã rách; 1 phần vì đó là đồ "chip".
Mình có tìm hiểu thì tuyệt đối không được đem đốt, quăng xuống sông, xuống biển... Như thế không tốt về mặt phong thủy.
Vậy cho mình hỏi các bạn có cách nào để xử lý quần áo cũ đã không còn sử dụng hoặc tái chế được nữa hay không???
Thanks!!!
9 câu trả lời 9