Minh 2k4 .cung kha đep trai . Minh muôn tim ngươi tâm sư môi tôi . Đê lai sô zalo đe min kêt bn lm quen .?

3 câu trả lời 3