Cho mình hỏi công thức phèn nhôm-amonium và công thức phèn nhôm sắt?

3 câu trả lời 3