Ai có kinh nghiệm làm bài hùng biện cho em nhờ ạ?

Tuần sau em có bài hùng biện chủ đề "Sức mạnh của đoàn kết trong học tập". Em chưa làm hùng biện lần nào nên cũng chưa nắm rõ lắm, ai có kinh nghiệm cho em xin mẫu với ạ, hoặc gợi ý cũng được. Và có cần tương tác với người nghe không ạ. Em cảm ơn.
3 câu trả lời 3