Có bộ bài 52 lá. Lấy ra 6 quân bài. Tính xác suất để được 3 đôi thông?

3 câu trả lời 3