E 2k5 e muốn xem cơ của các anh lớn hơn e chỉ có chơi fb nên m.n để tên lại và avtar nha...?

8 câu trả lời 8