Cho em hỏi đài nguyên Bắc Âu là như thế nào ạ??? Mai em phải làm bài thuyết trình địa gấp!!!! Giúp em với?

3 câu trả lời 3