Lá cây tre trúc í,nó cứ xoăn lại sau khi mà chặt xuống.Không biết có ai biết làm thế nào để lá của nó k xoăn lại trong vòng 5 tiếng không ạ?

5 câu trả lời 5