Mọi người giúp em cân bằng phương trình này với M2On+H2SO4=>M2(SO4)3+SO2+H2O?

3 câu trả lời 3