Chiếc áo đau tiên mà tôn ngộ không được mặc trong tay du ký 1986 có màu gi?

9 Câu trả lời

Xếp hạng
 • Ẩn danh
  3 tuần trước

  ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

 • 2 năm trước

  Màu nâu nha bạn, do tam tạng may cho tôn ngộ không.

 • 2 năm trước

  Màu nâu nha bạn.

 • 2 năm trước

  Ở truồng !!

 • Bạn nghĩ gì về những câu trả lời này? Bạn có thể đăng nhập để bình chọn cho câu trả lời.
 • 2 năm trước

  Mình nhớ không nhầm thì là màu ghi

 • Ẩn danh
  2 năm trước

  b

 • Ẩn danh
  2 năm trước

  k

 • Ẩn danh
  2 năm trước

  c

 • 2 năm trước

  Mau nâu

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.