Cho e hỏi là làm vé tháng nhất định phải là ảnh 3x4 ạ? E lỡ chụp nhầm thành 2x3 thì có được không ạ?

7 câu trả lời 7