Cách chăm sóc và chữa bệnh ạ?

Nếu chó bỏ ăn mà cứ ói thì làm sao ạ.
4 câu trả lời 4